Cari Kode Pos di Kec. Abenaho, Kab. Yalimo

Kecamatan Abenaho adalah salah satu Alamat di Kab. Yalimo, Papua yang Mempunyai 106 Desa. Yang Terbaru kami telah berbagi “Data Kode Pos di Kecamatan WULANGGITANG” dan Berikut ini adalah List kode pos di Kecamatan Abenaho, Yalimo untuk membantu kamu :

Kelurahan Kecamatan Kode Pos
Kelurahan Kecamatan Kode Pos
Abagima Abenaho 99587
Abenaho Abenaho 99587
Alugi Abenaho 99587
Amuki Abenaho 99587
Arikbalek Abenaho 99587
Beim Abenaho 99587
Beyam Abenaho 99587
Bonahik Abenaho 99587
Bonggi Abenaho 99587
Bukurik Abenaho 99587
Bumbum Abenaho 99587
Burim Abenaho 99587
Dahonaikma Abenaho 99587
Detpagado Abenaho 99587
Dombomi Abenaho 99587
Dosumo Abenaho 99587
Elesim Abenaho 99587
Eliekma Abenaho 99587
Fabulik Abenaho 99587
Fialem Abenaho 99587
Fuahe Abenaho 99587
Halisek Abenaho 99587
Heahobak Abenaho 99587
Helaksili Abenaho 99587
Hombanman Abenaho 99587
Horakia Abenaho 99587
Horenikma Abenaho 99587
Hubliki Abenaho 99587
Hulhule Abenaho 99587
Hulikma Abenaho 99587
Humalma Abenaho 99587
Hundilip Abenaho 99587
Hurualma Abenaho 99587
Iwim Abenaho 99587
Jinggiwi Abenaho 99587
Kandibung Abenaho 99587
Kawokholik Abenaho 99587
Kesuwi Abenaho 99587
Kewi Abenaho 99587
Klesu Abenaho 99587
Kolaima Abenaho 99587
Landikma Abenaho 99587
Langongkok Abenaho 99587
Lasikma Abenaho 99587
Lilinmuhuk Abenaho 99587
Lilukikma Abenaho 99587
Lohomabel Abenaho 99587
Mahial Abenaho 99587
Maleo Abenaho 99587
Moban Abenaho 99587
Mulip Abenaho 99587
Musanahikma Abenaho 99587
Nenomani Abenaho 99587
Nilbo Abenaho 99587
Nofualma Abenaho 99587
Noholuok Abenaho 99587
Obabin Abenaho 99587
Obabin Satu Abenaho 99587
Pamumu Abenaho 99587
Pirikalem Abenaho 99587
Sabilironggo Abenaho 99587
Sahikma Abenaho 99587
Salo Abenaho 99587
Salohe Abenaho 99587
Sapiwarek Abenaho 99587
Sebi Abenaho 99587
Sengikma Abenaho 99587
Sohi Abenaho 99587
Sohombunu Abenaho 99587
Sombule Abenaho 99587
Suahe Abenaho 99587
Suele Abenaho 99587
Sumbule Satu Abenaho 99587
Suminaikma Abenaho 99587
Tagabaga Abenaho 99587
Uluhufuk Abenaho 99587
Ulun Abenaho 99587
Ulusi Abenaho 99587
Usabiye Abenaho 99587
Uwambo Satu Abenaho 99587
Wabuhuk Abenaho 99587
Waghasilimo Abenaho 99587
Walagima Abenaho 99587
Wambal Abenaho 99587
Wambalfak Abenaho 99587
Wambo Abenaho 99587
Wamhor Abenaho 99587
Wandikbongkion Abenaho 99587
Wanggibo Abenaho 99587
Wangkun Abenaho 99587
Waroham Abenaho 99587
Wenemikma Abenaho 99587
Wilak Abenaho 99587
Wileroma Abenaho 99587
Wiltlanggo Abenaho 99587
Worol Abenaho 99587
Wurupikma Abenaho 99587
Wutlarin Abenaho 99587
Yabusup Abenaho 99587
Yahatma Abenaho 99587
Yama Abenaho 99587
Yambaikma Abenaho 99587
Yanamik Abenaho 99587
Yangkikalma Abenaho 99587
Yawan Abenaho 99587
Yutanggo Abenaho 99587