Daftar Kode Pos di Kec. Pinupahar (pirapahar), Kab. Sumba Timur

Kecamatan Pinupahar (pirapahar) ialah salah satu Daerah di Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (ntt) yang memiliki 6 Kelurahan. Yang Terbaru kami telah share “Data Kode Pos di Kecamatan PANTAR TIMUR” dan Selanjutnya ialah daftar kode pos di Kecamatan Pinupahar (pirapahar), Sumba Timur untuk memudahkan kalian :

Kelurahan Kecamatan Kode Pos
Kelurahan Kecamatan Kode Pos
Lailunggi Pinupahar (pirapahar) 87161
Mahaniwa Pinupahar (pirapahar) 87161
Ramuk Pinupahar (pirapahar) 87161
Tawui Pinupahar (pirapahar) 87161
Wahang Pinupahar (pirapahar) 87161
Wangga Mbewa Pinupahar (pirapahar) 87161